Temari general del curs

 
Daphina "puça d'aigua" és una crustaci planctònic de l'ordre dels cladòcers

Descripció de la matèria
La matèria de Biologia ofereix, una formació relativament avançada, proporcionant a l'alumnat els coneixements i destreses essencials per al treball científic i l'aprenentatge al llarg de la vida i assentant les bases necessàries per iniciar estudis superiors o la incorporació al món laboral.
Aquesta matèria pretén proporcionar als estudiants que la cursen la base suficient per comprendre els principis generals que regeixen els fenòmens del món natural relacionats amb la biologia. Per a això, la matèria parteix de les competències específiques, que tenen com a finalitat entendre, explicar i saber mobilitzar coneixements, destreses i actituds, no només relacionats amb la situació i les repercussions de la biologia en l'actualitat, sinó també amb els procediments de l'activitat científica i la seva rellevància en els avenços socials, en la necessitat d’un tracte igualitari entre persones i en el caràcter consistent i global del conjunt de les disciplines científiques.

Temari
Unitat 1. Composició dels éssers vius
Unitat 2. Glúcids
Unitat 3. Lípids
Unitat 4. Proteïnes
Unitat 5. Àcids nucleics
Unitat 6. Teoria cel.lular
Unitat 7. Membranes cel.lulars
Unitat 8. Orgànuls cel.lulars
Unitat 9. Biodiversitat i sistemàtica
Unitat 10. Fisiologia animal
Unitat 11. Fisiologia vegetal
Unitat 12. Ecologia
Unitat 13. Medi Ambient

Sortides
Es realitzen diverses sortides a centres d'investigació.

Comentaris