Entrades

Temari general del curs

Imatge
  Daphina "puça d'aigua" és una crustaci planctònic de l'ordre dels cladòcers Descripció de la matèria La matèria de Biologia ofereix, una formació relativament avançada, proporcionant a l'alumnat els coneixements i destreses essencials per al treball científic i l'aprenentatge al llarg de la vida i assentant les bases necessàries per iniciar estudis superiors o la incorporació al món laboral. Aquesta matèria pretén proporcionar als estudiants que la cursen la base suficient per comprendre els principis generals que regeixen els fenòmens del món natural relacionats amb la biologia. Per a això, la matèria parteix de les competències específiques, que tenen com a finalitat entendre, explicar i saber mobilitzar coneixements, destreses i actituds, no només relacionats amb la situació i les repercussions de la biologia en l'actualitat, sinó també amb els procediments de l'activitat científica i la seva rellevància en els avenços socials, en la necessit

Unitat 8. Orgànuls cel·lulars membranosos

Text complet

Unitat 7. Membranes cel.lulars

Text complet

Unitat 6. Teoria cel.lular

Text complet

Normativa per a l'elaboració de l'informe científic

Text complet de la normativa